info@agencijainformator.ba +387 33 25 54 67

 • Marginalna kontribucija
 • Analiza tačke pokrića
 • Planiranje i budžetiranje
 • Višegodišnji plan
 • Planiranje troškova
 • Usporedba ciljanih performansi
 • Analiza odstupanja za proizvode i usluge
 • Planiranje likvidnosti
 • Kalkulacije profitabilnosti i analiza isplativosti investicija
 • Obračun troškova po varijabilnom pristupu (ABC metoda)
Izvještavanje prema grupi
 • izrada grupnih izvještajnih paketa u skladu s grupnim politikama
 • priprema finansijskih izvještaja u skladu s MSFI
 • mjesečni, kvartalni i godišnji finansijski izvještaji na zahtjev menadžmenta, uključujući podatke o kretanjima prihoda i rashoda, promjenama novčanog toka, promjene kapitala
 • izrada budžeta
Računovodstvene kontrole
 • pregled i analiza računovodstvenih evidencija u skladu s računovodstvenim politikama firmi, te međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
 • kontrola poreznih evidencija i pravodobnog plaćanja poreznih obaveza

Kontaktirajte nas

Ukoliko još uvijek nemate kjnigovodstvenu agenciju ili ukoliko želite da unaprijedite svoje poslovanje, bit će nam zadovoljstvo da organiziramo sastanak i prezentiramo sve naše mogućnosti.