info@agencijainformator.ba +387 33 25 54 67

Robno-materijalno računovodstvo

 • Praćenje robe u maloprodaji, veleprodaji, po vrsti, količini i vrijednosti
 • Obračun nabavke robe tj. unosa kalkulacija, te prodaje robe tj. fakturisanja, kao i konstantno praćenje stanja zaliha
 • Vođenja robno-materijalnog knjigovodstva na način koji je potpuno automatizovan i u skladu sa finansijskim računovodstvom

Finansijsko računovodstvo

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa, nadzorne knjige
 • Vođenje evidencija: dugotrajne imovine, salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostalih evidencija
 • Izrada računovodstvenih politika

Upravljačko računovodstvo

Strategijsko računovodstvo
 • Potpora dugoročnog poslovnom odlučivanju
 • Instrumenti: ABC, ABB, ABM, Target Costing, LCC, Troškovi kvalitete, Troškovi okoliša, Rezidualna dobit i EVA, BSC
Računovodstvo odgovornosti
 • Potpora kratkoročnom poslovnom odlučivanju
 • Izvještavanje po segmentu
 • Tradicionalne metode obračuna troškova
Troškovno računovodstvo
 • Optimizacija troškoca
 • Definiranje troškova koji se prate u društvu
 • Obračun troškova (po radnom nalogu i procesni obračun)
 • Praćenje ponašanja troškova i njihova procjena
 • Analiza točke pokrića
 • Suvremene metode obračuna troškova (ABC, Target Costing, Troškovi kvalitete...)

Kontaktirajte nas

Ukoliko još uvijek nemate kjnigovodstvenu agenciju ili ukoliko želite da unaprijedite svoje poslovanje, bit će nam zadovoljstvo da organiziramo sastanak i prezentiramo sve naše mogućnosti.