info@agencijainformator.ba +387 33 25 54 67

ŠTO JE REVIZIJA?

Revizija finacijskih izvještaja je kompleksni postupak provjere i ocjene da li sufinansijski izvještaji u svim značajnim aspektima sastavljeni u skladu s relevantnim okvirom finansijskog izvještavanja (standardi, interne politike, zakoni).

KOJE SU KORISTI OD REVIZIJE?
 • veća razina vjerodostojnosti finansijskih izvještaja i kredibiliteta
 • unaprijeđenje povjerenja MANAGEMENT - VLASNICI - VANJSKI KORISNICI (banke, budući investitori, država, kupci, dobavljači, javnost)
 • unaprijeđenje računovodstvenog sistema i internih kontrola
 • ispunjavanje zakonskih obaveza

Revizija koju vam možemo pružiti, između ostalog, reviziju vaših godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidiranih finansijskih izvještaja izvršavamo u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima za sve vrste tvrtki, svih veličina, bez obzira na sektor kojem pripadaju. Revizije koje pružamo u skladu su s revizorskim pristupom orijentiranom rizicima, koji se temelji na nacionalnim i međunarodnim pravilima i načelima provođenja revizije.

Naša revizija uključuje istragu operativnih postupaka i kontrola koje se provode i koje su postavljene te njihov utjecaj utjecajem na djelotvornost sustava unutarnjih kontrola.

Za Vas možemo provesti sljedeće revizije:

 • Dobrovoljna revizija finansijskih izvještaja u skladu a Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
 • Obavezna revizija finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Dobrovoljna revizija finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI")
 • Obavezna revizija finansijskih izvještaja u skladu s MSFI
 • Revizija grupnog izvještajnog paketa u skladu s računovodstvenim politikama Grupe
 • Revizije neprofitnih organizacija
 • Revizija sredstava is Fondova
 • Revizija pripajanja
 • Revizija podjele društva
 • Revizija osnivanja
 • Revizija unaprijed dogovorenih procedura i postupaka
 • Interna revizija
 • Uvid u poslovanje (limited review) u skladu s MSFI
 • Revizija sistema internih kontrola

Pored navedenih usluga posebno želimo istaći reviziju koja je vezana za istragu prevara i dokaznu reviziju. U okviru ove navedene usluge, za Vas možemo izvršiti:

 • Posebne istrage za potrebe sudske dokumentacije
 • Analizu podataka za potrebe suda
 • Preporuku za optimizaciju vaše organizacije
 • Provedbu preventivnih mjera i kontrola

Kontaktirajte nas

Ukoliko još uvijek nemate knjigovodstvenu agenciju ili ukoliko želite da unaprijedite svoje poslovanje, bit će nam zadovoljstvo da organiziramo sastanak i prezentiramo sve naše mogućnosti.