info@agencijainformator.ba +387 33 25 54 67

Porezno savjetovanje

Tekuće savjetovanje o svim poreznim pitanjima:

 • Priprema poreznih prijava
 • Podršku prilikom poreznih inspekcija i poreznog nadzora
 • Pregled obračuna poreza
 • Savjetovanje s izborom pravnog oblika
 • Komunikacija s poreznom upravom
 • Porezno strukturiranje i planiranje

Finansijsko savjetovanje

Finansijski Due Diligence
 • Analiza finansijskog stanja
 • Vrednovanje značajnih računovodstvenih dokumenata u smislu procjene i računovodstvenih promjena
 • Ispitivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov uticaj na imovinu, finansije i prihod ciljnog društva
 • Dobivanje rezultata bitnih za kupoprodajnu cijenu, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marža prema sektorima društva
 • Ispitivanje postojećih finansijskih prognoza i određivanje alternativa
 • Revizija matematičkih tačnosti integriranog planiranja
 • Utvrđivanje mogućih prepreka
 • Analiza društva radi određivanja važnih pokretača vrijednosti, te odlučujućih faktora uspjeha i rizika
 • Savjetovanje o obliku posla (strukturiranje preuzimanja)
 • Vrednovanje cilja
 • Pomoć pri određivanju i ugovaranju kupoprodajne cijene
Procjena društva
 • Prodaja ili kupovina društva ili njegovog djela
 • Inicijalne javne ponude
 • Povlačenje partnera iz partnerstva
 • Određivanje omjera razmjene dionica u slučaju spajanja društava
 • Isključivanje članova iz društva s ograničenom odgovornošću uz finansijsku nagodbu
 • Proporcionalno ili neproporcionalno razdvajanje uz finansijsku nagodbu
 • Procjena vrijednosti dionica u slučaju ugovorenog prestanka društva s ograničenom odgovornošću ili ostvarivanja ugovorenog prava preuzimanja
Finansiranje duga
 • Savjetovanje u kreiranju eksternog kapitala i osnovnog kapitalu
 • Finansiranje i planiranje likvidnosti
 • Optimiziranje funkcije blagajne
 • Plan finansijske strukture
 • Priprema i podrška u pregovorima s investitorima
Menagement rizika (Upravljanje rizicima)
 • Podrška u uspostavi i poboljšanju sustava upravljanja rizicima
 • Utvrđivanje, procjena i prezentacija rizika
 • Sastavljanje priručnika za upravljanja rizicima
 • Praćenje učinkovitosti upravljanja rizicima (kontrola rizika) i razvoj sustava ranog upozorenja
Spajanja / Preuzimanja
 • Sveobuhvatna podrška u transakcijskim projektima, izrada i izvršenje kompletnih procesa spajanja i preuzimanja
 • Procjena poslovnih planova, priprema svih materijala koji se odnose na ponude i Informativni memorandum
 • Podrška u potrazi za kupcem/prodavateljem
 • Priprema i podrška u pregovorima s investitorima
 • Procjene temeljene na diskontiranom novčanom toku i/ili usporedivim modelima
 • Finansijsko, poslovno, tržišno, upravljačko i porezno dubinsko snimanje
 • Upravljanje integracijom nakon spajanja
CFO savjetovanje
 • Strateško i poslovno planiranje
 • Planske analize i izvještavanje
 • Upravljanje radnim kapitalom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje dioničarima
 • Centar finansijskih služba: Računovodstvo (plaća), riznice, IT-podrška, upravljanje dokumentacijom i ispunjavanje poreznih obveza

Savjetovanje vezano za osnivanje kompanije

Pružamo vam sve savjete i procedure, a za vas vršimo registraciju privrednog društava.. Sve što je potrebno je jedna posjeta notaru.

Savjetovanje vezano za EU fondove

 • Optimiziranje poslovnih i finansijskih planova (uključujući finansiranje i subvencije)
 • Savjetovanje u vezi sa subvencijama na domaćem području i EU subvencije
 • Studije izvodivosti subvencija te izrada i optimiziranje zahtjeva za EU subvencije
 • Savjetovanje o "neizravnim subvencijama" u svim zemljama članicama EU (u obliku poreznih odbitaka, zemljišta itd.)
 • EU revizija za društva, istraživače, lokalne vlasti, udruge, nevladine organizacije, i sl.
 • Izrada studija i EU savjetovanje za ministarstva, agencije, udruge, lokalne vlasti i sl.

Kontaktirajte nas

Ukoliko još uvijek nemate kjnigovodstvenu agenciju ili ukoliko želite da unaprijedite svoje poslovanje, bit će nam zadovoljstvo da organiziramo sastanak i prezentiramo sve naše mogućnosti.